ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Πλαστικές

 

Αποθήκευση 10%
0,80  0,72  (0,89  με φπα)
Αποθήκευση 10%
0,70  0,63  (0,78  με φπα)
Αποθήκευση 10%
0,40  0,36  (0,45  με φπα)
Αποθήκευση 12%
0,25  0,22  (0,27  με φπα)
Αποθήκευση 10%
0,40  0,36  (0,45  με φπα)
Αποθήκευση 10%
0,50  0,45  (0,56  με φπα)
Αποθήκευση 10%
0,40  0,36  (0,45  με φπα)
Αποθήκευση 9%
0,35  0,32  (0,40  με φπα)
Αποθήκευση 10%
0,30  0,27  (0,33  με φπα)
Αποθήκευση 10%
0,99  0,89  (1,10  με φπα)
Αποθήκευση 10%
0,90  0,81  (1,00  με φπα)
Αποθήκευση 9%
0,45  0,41  (0,51  με φπα)
Αποθήκευση 10%
0,30  0,27  (0,33  με φπα)
Αποθήκευση 10%
0,60  0,54  (0,67  με φπα)
Αποθήκευση 10%
0,60  0,54  (0,67  με φπα)
Αποθήκευση 9%
0,45  0,41  (0,51  με φπα)
Αποθήκευση 10%
0,40  0,36  (0,45  με φπα)
Αποθήκευση 10%
0,20  0,18  (0,22  με φπα)
Αποθήκευση 8%
0,25  0,23  (0,29  με φπα)
Αποθήκευση 20%
1,25  1,00  (1,24  με φπα)
Αποθήκευση 13%
1,50  1,30  (1,61  με φπα)
Αποθήκευση 10%
2,50  2,25  (2,79  με φπα)
Αποθήκευση 17%
2,40  1,99  (2,47  με φπα)
Αποθήκευση 18%
2,80  2,30  (2,85  με φπα)